Piotr Falkowski – II XII Kongres Polska Wielki Projekt – Warszawa 2012

Piotr
Falkowski

dziennikarz

Dziennikarz śledczy „Naszego Dziennika”, współautor raportu „Katastrofa

Bilans dwóch lat”, wydanego w 2012 przez Instytut Sobieskiego.