Wojciech Fałkowski

Wojciech
Fałkowski

profesor, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

W latach 1993-2001 pełnił funkcję sekretarza generalnego Polskiego Komitetu UNESCO. Od 2002 r. profesor UW. Od 1994 r. redaktor naczelny rocznika “Quaestiones Medii Aevi Novae”. W okresie 2000-2002 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Mediewistów Polskich, a w latach 2001 – 2012 przewodniczący Stałego Komitetu Mediewistów Polskich. Członek rady naukowej światowego programu UNESCO grupującego najlepsze kolekcje archiwalne i biblioteczne “Memory of the World” (1997 – 2001), następnie (2001-2005) przewodniczący Komitetu Nominacji tego programu. W latach 2004 – 2005 przewodniczący Zespołu przy Prezydencie Miasta d.s. oszacowania strat Warszawy i jej mieszkańców w latach okupacji 1939 – 45. W latach 2008 – 2012 profesor uniwersytetu Paris-Sorbonne. Od 2015 do 2017 wiceminister obrony narodowej, od listopada 2017 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.

Uczestnik paneli:

2021: Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

2021: Zamek Królewski w Warszawie jako centrum kultury narodowej. Przeszłość i wizja przyszłości