VII XII Kongres Polska Wielki Projekt - Wolność - polski projekt dla Europy

Jakub
Fichna

farmaceuta, biochemik

Prof. Jakub Fichna – farmaceuta i biochemik, profesor nauk medycznych, kierownik Zakładu Biochemii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W 2015 otrzymał nagrodę naukową prezesa PAN oraz  (jako pierwszy Polak) Rising Star Award, przyznawaną przez Komitet Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology (UEG).