I XII Kongres Polska Wielki Projekt – Dialog-Wizja-Alternatywa

Jarosław
Flis

socjolog, publicysta i komentator polityczny

Doktor habilitowany nauk społecznych. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Zawodowo związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

W pracy naukowej specjalizuje się w zakresie public relations, socjologii polityki oraz kwestiach związanych z zarządzaniem instytucjami publicznymi.

1993 – 2003 zatrudniony w administracji publicznej jako rzecznik prasowy prezydenta Krakowa, doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w okresie rządu Jerzego Buzka) oraz doradca w małopolskim urzędzie marszałkowskim. 

Stały komentator „Tygodnika Powszechnego”, publikował również w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”

2015 – odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Uczestnik paneli: