Urszula
Forczek-Brataniec

Profesor Uczelni w Katedrze Architektury Krajobrazu

Absolwentka Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany nauk technicznych w specjalności architektura krajobrazu, Profesor Politechniki Krakowskiej. Projektantka w eM4 Pracownia Architektury Brataniec w zakresie projektów przestrzeni publicznych i zieleni. Współautorka nagradzanych i publikowanych projektów. Autorka studiów i analiz krajobrazowych oraz dwóch monografii z tego zakresu: Widok z drogi, krajobraz w percepcji dynamicznej 2008, Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu 2018 (nagroda Gaudeamus). W latach 2016-2020 Sekretarz Generalny IFLA Europe od 2016 r., Członek Prezydium Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego oraz wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Kuratorka międzynarodowych wystaw architektury krajobrazu: wystawy krajów wyszehradzkich CLAV 2012, 2015 oraz wystawy IFLA Europe 2018 i 2022.

Uczestnik paneli:

2023: Zielone miasta przyszłości

2023: Green Cities of Future