Remigiusz
Forycki

romanista

od 1979 pracował jako adiunkt, a następnie docent w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 profesor UW.

W latach 1991-1993 dyrektor naukowy Stacji Naukowej PAN w Paryżu, następnie dyrektor Instytutu Romanistyki UW i dyrektor naukowy Biblioteki Polskiej w Paryżu. Od 2012 Dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.