Filip
Frąckowiak

wicedyrektor TVP Polonia

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas. W 2006 był stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii. W latach 2004-2011 był dziennikarzem redakcji zagranicznej TVP. Jest jednym z twórców miesięcznika “Stosunki międzynarodowe”. Od 2012 roku jest dyrektorem Izby Pamięci Generała Kuklińskiego na Starym Mieście w Warszawie.
W latach 2016-2017 wprowadzał na antenę stacji m.in. „Magazyn z Wysp”, „Magazyn z Ameryki”, „Magazyn z Kanady”, „Krótka Historia”. Obecnie jest zastępcą dyrektora TVP Polonia.
Od 2018 r. jest radnym m. st. Warszawy.

Uczestnik paneli:

2018: Polonia jest wartością – dlaczego potrzebna jest Polsce