Bożena Gargas Kongres Polska Wielki projekt

Bożena
Gargas

 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją towaroznawstwo przemysłowe, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Zagranicznego ze specjalizacją Analiza Rynków i Marketing, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie zarządzania nieruchomościami. Posiada dyplom The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA) z rachunkowości i finansów. Ukończyła kurs maklerski w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

Bożena Gargas była menedżerem w firmach finansowych i produkcyjnych. Jest ekspertem ds. środków unijnych.

W latach 2012-2020 była prezesem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

 

Uczestnik paneli:

2018: Stół a sprawa polska – innowacje a design