Dr_hab._Magdalena_Gawin

Magdalena
Gawin

Generalny Konserwator Zabytków

Historyk, dr hab. prof. IH PAN, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
W 2003 na podstawie napisanej pod kierunkiem Janusza Żarnowskiego rozprawy o polskim ruchu eugenicznym pt. “Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1953” otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. 12 maja 2016 uzyskała w IH PAN stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii “Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919)”. Była stypendystką Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.
Jest autorką scenariusza do filmu dokumentalnego “Śmierć psychiatry. Eugenika i totalitaryzm” z 2012 w reżyserii Amelii Łukasiak i Sławomira Małoickiego oraz multimedialnej wystawy Eugenika – walka ze zwyrodnieniem rasy (wspólnie z Sylwią Kuźmą-Markowską) na temat polskiej i zagranicznej eugeniki.

Pracowała w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Członkini Komitetu Nauk Geograficznych PAN.

Publikowała m.in. w: „Wiedzy i Życiu”, „Rzeczpospolitej”, „Res Publice”, „Tekstach Drugich”, „Teologii Politycznej” (do października była członkinią redakcji) oraz „Kronosie”.

W latach 2014–2015 była przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Od 2015 jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pełni również funkcję generalnego konserwatora zabytków.
Jest członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 2016 – 2017 – pełniła funkcję Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO.
Z jej inicjatywy 29 kwietnia 2016 powstał Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego oraz dwujęzyczne repozytorium Zapisy Terroru – zbiór świadectw polskich obywateli z dwóch okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Jest pomysłodawcą kampanii społecznej „Krajobraz Mojego Miasta”, którą od grudnia 2016 r. realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Wybrane publikacje:

  • Spór o równouprawnienie kobiet (1864–1919),
  • Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego (1880–1952),
  • Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku,
  • Eugenika – biopolityka – państwo,

Publikowała m.in. w:

  • „Wiedzy i Życiu”,
  • „Rzeczpospolitej”,
  • „Res Publice”,
  • „Tekstach Drugich”,
  • „Teologii Politycznej”
  • „Kronosie”.

 

Uczestnik paneli:

2021: Dyskusja o koncepcji prof. Jana Bogusławskiego odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

2020: Współczesne uniwersytety: stan wolności akademickiej