polska wielki projekt

Józef
Gawłowicz

kapitan żeglugi wielkiej, pisarz marynista

W latach 1993-1994 i od 19 kwietnia 2006 do 31 sierpnia 2007 dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, od 31 sierpnia 2007 do 31 marca 2008 dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej szczecińskiego koła Związku Literatów Polskich. 

W 1976 ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Dowodził wieloma statkami polskimi i pod obcymi banderami m.in. w Hongkongu
i Arabii Saudyjskiej. Wykładał astronawigację na Wyższej Szkole Morskiej
w Szczecinie.

W latach 1963-1989 był tajnym kurierem paryskim Kultury do Polski. Publikował
w Kulturze pod pseudonimami: Adam Tukubar (Chińskie wycieczki), Paweł Sowa (Pamiętnik znaleziony w Bochni), Sindbad Żeglarz (Hawana, czyli traktat
o kontrabandzie).

Uczestnik paneli:

2015: Szkolnictwo Zawodowe szansą ośrodków edukacyjnych w Unii Europejskiej