Jacek
Gazda

Jacek Gazda – działacz społeczny, członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Jacek Gazda brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2017 roku, panel: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy

Uczestnik paneli:

2017: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy