VII XII Kongres Polska Wielki Projekt –Wolność - polski projekt dla Europy

Jacek
Gazda

Jacek Gazda – działacz społeczny, członek zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania.

Jacek Gazda brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2017 roku, panel: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy