Grzegorz Gielerak

Grzegorz
Gielerak

dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Generał dywizji Wojska Polskiego, profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Członek prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia.

Uczestnik paneli:

2021: Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków