Piotr_Glinski

Piotr
Gliński

socjolog

Prof. Piotr Gliński – socjolog, profesor doktor habilitowany.
W latach 2005–2011 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2015 poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2015 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 2015–2020 minister kultury i dziedzictwa narodowego, następnie od 2020 minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, od 2017 przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, od 2019 przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt.

Pracował w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku (Kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych). Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa obywatelskiego, sektora organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, społecznych aspektów ochrony środowiska, socjologii kultury. Opublikował m.in. „Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian” (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1996), „Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?” (Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006), „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego” (współredakcja z Barbarą Lewenstein i Andrzejem Sicińskim; Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, 2004), „Civil Society in the Making” (współredakcja z Dariuszem Gawinem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006).

Uczestnik paneli:

2023: Wojna i kultura

2023: War and culture

2014: Ruchy obywatelskie – podsumowanie – interpretacja