Ivars Godmanis polska wielki projekt

Ivars
Godmanis

łotewski polityk

Absolwent fizyki na Uniwersytecie Łotwy w Rydze.

1990-1993 i 2007-2009 – premier Łotwy. 

Pod koniec lat 80. rozpoczął działalność polityczną. Był pierwszym premierem Łotwy po odzyskaniu przez kraj niezależności od ZSRR. Następnie w okresie od 26 listopada 1998 do 16 lipca 1999 zajmował stanowisko ministra finansów.

2006-2007 Ivars Godmanis był ministrem spraw wewnętrznych. 

2009 został posłem do Parlamentu Europejskiego. 

 

 

Uczestnik paneli:

2015: Rola państw narodowych we współczesnej Europie