Marc
Gopin

Dyrektor Centrum Religii Świata, Dyplomacji i Rozwiązywania Konfliktów

Dyrektor Centrum Religii Świata, Dyplomacji i Rozwiązywania Konfliktów, profesor  Jimmy and Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution na Uniwersytecie George’a Masona w Virginii. Pionier w zakresie zbierania informacji o prawach człowieka w Afganistanie, Iranie, Syrii, Palestynie i Izraelu. Obecnie prowadzi badania i naucza w zakresie bezprzemocowych strategii rozwiązywania konfliktów. Doradzał i wykładał na Światowym Forum Ekonomicznym, w Departamencie Stanu USA, amerykańskim Instytucie Służby Zagranicznej i wielu innych instytucjach.

Uczestnik paneli:

2022: Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów