Jarosław Gowin

Jarosław
Gowin

Filozof, stypendysta Uniwersytetu Cambridge.

W latach osiemdziesiątych był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz “Solidarności”. 

W latach 1989-1994 pełnił rolę sekretarza a od 1995-2005 redaktora naczelnego miesięcznika “Znak”. Autor wielu książek, artykułów publicystycznych i recenzji.

W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której był rektorem do roku 2011. Senator IV kadencji.

Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica w sejmie VII kadencji.  Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W latach 2011 – 2013 Minister Sprawiedliwości odpowiedzialny za deregulację zawodów.

Od 2015 Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Współpracuje z Fundacją św. Mikołaja, działającą na rzecz tworzenia domów samotnych matek i hospicjów, a także ze stowarzyszeniem „Siemacha”. Zasiada w Radzie Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla dzieci imienia ks. Józefa Tischnera.

 

 

Uczestnik paneli:

2017: Jak kształcić dla Polski? Rola szkół i uczelni w tworzeniu elity narodowej

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?