Leszek Gradoń; polska wielki projekt

Leon
Gradoń

matematyk, inżynier chemik

 

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w latach 1999-2005 był jego dziekanem.

Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

 

Uczestnik paneli:

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?