VI XII Kongres Polska Wielki Projekt – Wolność - polski projekt dla Europy
Leszek Gradoń; polska wielki projekt

Leon
Gradoń

matematyk, inżynier chemik

 

Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1996 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, w latach 1999-2005 był jego dziekanem.

Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.