Marek
Gróbarczyk

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy na kierunku Telekomunikacja Cyfrowa. Ukończył wiele kursów
z dziedziny zarządzania i finansów.

Pracował na statkach morskich jako oficer, a także w firmach transportowych
i budowlanych. 

Były członek zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych. 

W 2007 r. sprawował urząd Ministra Gospodarki Morskiej. 

W latach 2008-2009 – ekspert w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej. 

Były poseł do Parlamentu Europejskiego.

Od 2015 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Uczestnik paneli:

2015: Reindustrializacja jako element planu Junckera