Tomasz Grzegorz
Grosse

Politolog, socjolog

Profesor belwederski, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. europejskich, współpracuje z Instytutem Sobieskiego.  

Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht); stypendysta uniwersytetów w Oksfordzie, Florencji, Yale, Georgetown w Waszyngtonie. Obecnie profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych PAN i członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Specjalizuje się w problematyce rozwoju regionalnego, studiach europejskich i zarządzania w administracji publicznej. 

Autor ekspertyz na temat rozstrzygnięć ustrojowych Unii Europejskiej i rozwoju regionalnego min.: dla Sejmu RP, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych oraz Instytutu Kościuszki w zakresie problematyki europejskiej oraz polityk gospodarczych UE. Autor licznych publikacji m.in.: “Cztery wymiary integracji” (2021), “Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski” (2004), “Polska wobec nowej polityki spójności UE (2004), Innowacyjna gospodarka na peryferiach?” (2007), “Europa na rozdrożu” (2008) , raport na temat przyszłości polityki spójności UE: “Wybrane nurty debaty o przyszłości polityki spójności” (2008).

 

Uczestnik paneli:

2023: Podmiotowość gospodarcza w Unii Europejskiej

2023: Economic Agency in the European Union

2022: Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza

2021: Polska w UE – bilans członkostwa

2014: Szczecin – gospodarcza szansa dla Polski, szansa dla regionu