Paweł
Gruza

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych KGHM, prawnik