Krzysztof Grzybowski;; polska wielki projekt

Krzysztof
Grzybowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM – 1988-1993. Studiował na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – studia podyplomowe “Organizacja i zarządzanie w jednostkach administracji” 2004-2005. W latach 1994-1996 pracował w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (specjalność projekty infrastrukturalne zgłaszane do dofinansowania przez gminy), a w latach 1999-2001 był kierownikiem oddziału w Urzędzie Miasta Poznania (Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta, Wydział Gospodarki Nieruchomościami). W latach 2011-2014 był radnym Miasta Poznania z klubu Prawo i Sprawiedliwość – pracował w 5 komisjach.

Uczestnik paneli:

2014: Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach