Mariusz Haładyj; kongres polska wielki projekt

Mariusz
Haładyj

Ukończył studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

W 2002 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od 2003 r. był zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli. W roku 2006 odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w Wydziale ds. Kontaktów Gospodarczych.

2012–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,

2015–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

2018–2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, 

2019 prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Uczestnik paneli:

2016: Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?