David
Hanse

Wódz plemienia Nama (Namibia), Wiceprzewodniczący Związku Tradycyjnych Przywódców Plemienia Nama

Uczestnik paneli:

2023: Sprawiedliwy pokój – reparacje, zadośćuczynienie, pojednanie

2023: Righteous Peace. Reparation, Remedy, Reconciliation