Łukasz Hardt

Łukasz
Hardt

ekonomista

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022.
Zawodowo związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, na którym objął stanowisko kierownika Katedry Ekonomii Politycznej. Pracował również w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.
W 2017 został profesorem nadzwyczajnym na UW.
Laureat m.in. stypendium „Polityka” w ramach akcji „Zostańcie z nami!”, a także stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
Był profesorem wizytującym m.in. na wydziale ekonomii University of Cambridge oraz w London School of Economics.

W okresie 2015–2016 był stałym felietonistą tygodnika „Wprost”.

Brał udział w pracach, które doprowadziły do wprowadzenia ulgi w PIT na dzieci. Był sekretarzem zespołu ekspertów przy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, a także jednym z promotorów wprowadzenia Karty Dużej Rodziny na poziomie ogólnopolskim.

W latach 2010–2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych przy premierze, którym kierował Michał Boni.
Udzielał się również jako ekspert Instytutu Sobieskiego.
W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. 17 lutego 2016 prezydent powołał go w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Uczestnik paneli:

2020: Myśl JPII w świecie obecnym

2013: Koniec paradygmatu neoliberalnego?

2012: Rodzina. O społecznych podstawach rozwoju