Małgorzata
Heller-Kaczmarska

adwokat

 Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Małgorzata Heller-Kaczmarska uczestniczyła w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2015 roku, panel: Reforma wymiaru sprawiedliwości i Prokuratury.

Uczestnik paneli:

2015: Reforma wymiaru sprawiedliwości i prokuratury