Robert Hołyst – VI XII Kongres Polska Wielki Projekt - Warszawa 2016

Robert
Hołyst

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Nauczyciel z dziada z pradziada

Członek Rady Naukowej IChF PAN. 

Pełnomocnik dyrektora IChF PAN ds. dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem.