Robert
Hołyst

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Nauczyciel z dziada z pradziada

Członek Rady Naukowej IChF PAN. 

Pełnomocnik dyrektora IChF PAN ds. dużych projektów, promocji Instytutu i współpracy z przemysłem.

 

Uczestnik paneli:

2016: Jak i dlaczego reformować polskie uniwersytety?