Iwanicki

Robert
Iwanicki

W latach 2017-2018 prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz ekspert Centrum Analiz KoLibra. Związany z organizacją od 2015 roku.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, filozofii, ekonomii i prawa. Doświadczenie poza trzecim sektorem zdobywał jako asystent merytoryczny posłów na Sejm RP w zakresie opiniowania oraz analizy projektów ustaw.

michał DworskiAbsolwent seminarium Liberty: Road to Civil Society w Winston-Salem w Północnej Karolinie na Wake Forest University organizowanego przez Institute for Humane Studies – prestiżowego think-tanku działającego przy George Mason University w Wirginii. Ponadto podwójny absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. 

Robert Iwanicki brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2018 roku –

  • panel: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia

Uczestnik paneli:

2018: Społeczeństwo obywatelskie – perspektywa młodego pokolenia