Jarema Jakubowski;Polska Wielki Projekt

Jarema
Jakubowski

Adiunkt w Instytucie Filozofii i tutor na Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W latach 1995-2009 sekretarz wydawnictwa Instytutu Filozofii.