Harold-James; kongres polska wielki projekt

Harold
James

profesor historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Princeton

Wykłada historię w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Specjalista w dziedzinie historii gospodarczej Niemiec oraz globalizacji. 

Jest autorem takich książek, jak: 

”The Creation and Destruction of Value: The Globalization Cycle”, 

”Krupp: A History of the Legendary German Firm” oraz 

“Making the European Monetary Union” (pol. „Zawiązywanie europejskiej unii walutowej”).

W 2004 r. prof. James wyróżniony został nagrodą Helmuta Schmidta, a w 2005 r. nagrodą Ludwiga Erharda. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Lucernie. 

Publikuje m.in. w „Project Syndicate” i „Wszystko co najważniejsze”.

Prof. Harold James brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2015 roku – panel: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski.

Uczestnik paneli:

2015: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski