Tomasz Janka

Tomasz
Janka

menadżer

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Teleinformatyka. Ukończył Menedżerskie Studia podyplomowe zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz MBA – Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej i Franklin University w Ohio, USA.
Zdobywał doświadczenie w wielu międzynarodowych firmach m.in. McKinsey&Company, Hewlett-Packard, Volvo, Capgemini i Credit-Agricole Bank Polska.
Były dyrektor Rządowego Biura Monitorowania Projektów. Pracował również w Ministerstwie Rozwoju w Departamencie Zarządzania Projektami, gdzie zajmował się koordynacją, monitoringiem i ewaluacją kluczowych projektów ministerialnych.
2019 – wiceprezes zarządu ds. rozwoju Poczty Polskiej.
Tomasz Janka brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2018 roku, panel: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana.

Uczestnik paneli:

2018: Polska Wielki Projekt – zmiana jako projekt, projekt jako zmiana