Jaśkiewicz

Przemysław
Jaśkiewicz

Absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1988-89 był działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 

Pracował jako dziennikarz prasowy i radiowy, współtworzył Radio „Puls” w Lublinie. 

W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Fundacji Niepodległości. W tym okresie współtworzył i uczestniczył w realizacji ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „2013 Rok Żołnierzy Wyklętych” i „Rok Żołnierzy Tułaczy”, organizował cykliczne Retrospektywy Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW w Lublinie. 

Jest autorem artykułów do wydawanego przez Fundację Niepodległości pisma społeczno – historycznego „Kwarta”.

W 2016 roku został powołany na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji, a od lutego 2017 roku jest prezesem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej. 

Od 2019 roku Przemysław Jaśkiewicz jest zastępcą wojewódzkiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie. 

 

Uczestnik paneli:

2017: Archipelag Polskości AD. 2017 – dokonania, wyzwania i perspektywy

2015: Na ile wsparcie państwa jest zgodne z oczekiwaniami i potrzebami organizacji obywatelskich?