IIJeleński Andrzej XII Kongres Polska Wielki Projekt 2012 - Profesor Andrzej Jeleński

Andrzej
Jeleński

zastępca dyrektora ds. naukowych ITME

prof. Andrzej Jeleński – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Redaktor Naczelny “Materiały elektroniczne” czasopisma naukowego wydawanego przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych gdzie jest również z-cą dyrektora ds. naukowych.