Barbara Jezierska Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju

Barbara
Jezierska

architekt, konserwator zabytków

W latach 2007-2011 i 2016-2017 Barbara Jezierska pełniła funkcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia „Ład na Mazowszu”, SARP, ICOMOS.
Od 2017 Barbara Jezierska jest doradcą Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie.
Barbara Jezierska brała udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku –
panel: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju,
wykład: Ochrona dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym

Uczestnik paneli:

2013: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju