Wojciech
Kaczmarczyk

urzędnik, nauczyciel akademicki

Wojciech Kaczmarczyk – urzędnik, nauczyciel akademicki, badacz trzeciego sektora. 

W latach 1999–2011 był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach.

Wojciech-KaczmarczykW 2013 wszedł w skład zespołu ekspertów utworzonego przez prof. Piotra Glińskiego, ówczesnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera „rządu technicznego”.

W 2016 sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania. Odwołany z tych funkcji 28 września 2016. Objął następnie stanowisko dyrektora nowo utworzonego Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.

20 listopada 2017 został dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Objął również funkcje sekretarza Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i członka Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony rządowej.

 

Brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w latach: 

2016 – 

  • panel: Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru

2018 –

  • panel: Mapa polskich wartości

 

Uczestnik paneli:

2018: Mapa polskich wartości

2016: Demokracja a rządy gremiów niepochodzących z wyboru