Paweł
Kaczorowski

kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki UKSW w Warszawie

Uczestnik paneli:

2017: Liberalna demokracja i cnoty narodowe