Paweł
Kaczorowski

kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki UKSW w Warszawie