prof. Paweł Kaczorowski Kaczorowski Paweł – XII Kongres Polska Wielki Projekt

Paweł
Kaczorowski

kierownik Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki UKSW w Warszawie