Antoni Z. Kamiński; Kongres Polska Wielki Projekt

Antoni Z.
Kamiński

socjolog

Absolwent socjologii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1990 był dyrektorem Instytutu Socjologii. Badacz instytucji polityczno-gospodarczych, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i działacz państwowy i społeczny.

1990 – 1993 wicedyrektor Departamentu Europy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1991 – 1992 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1993 dyrektor Departamentu Studiów Strategicznych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Od 1994 pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie kieruje Zakładem Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych.
W latach 1997-1998 wchodził w skład Rady do spraw Reformy Państwa przy Prezesie Rady Ministrów. 2006-2008 członek Rady Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, od 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju.

W 1993 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Założyciel i prezes (1999-2001) polskiego oddziału Transparency International. Był także ekspertem Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i sygnatariuszem deklaracji programowej ruchu JOW Bezpartyjni.

Profesor Antoni Z. Kamiński wygłosił wykład na I Kongresie Polska Wielki Projekt w 2011 roku
“Wydolność strategiczna państwa polskiego w XXI w.”

Uczestnik paneli:

2014: Po 4 czerwca 1989 r. – czy mogło być inaczej? Dyskusja o trzech książkach poświęconych kształtowaniu się III RP

2011: Rządy i sądy w Polsce