Michał Kamiński

Michał Łukasz
Kamiński

Dyrektor zarządzający platformy dyskusji liderów życia gospodarczego i politycznego 300GOSPODARKA.

Wcześniej analityk w administracji państwowej, instytucjach finansowych oraz think tankach.
Absolwent Oxford Internet Leadership Academy.
Laureat grantu Digital News Innovation Fund. Studiował ekonomię w Szkole Głównej Handlowej i na
Uniwersytecie Warszawskim oraz zarządzanie na Politechnice Warszawskiej oraz Enologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prezes Fundacji im. Abrahama Jakub Sterna oraz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Polskiego Winiarstwa „Bezapelacyjni”.

Moderator paneli:

2020: Cyfrowa przyszłość – czy świetlana?