Cezary
Kaźmierczak

publicysta, przedsiębiorca

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski,
publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu
za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem
naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji
marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył
firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997), a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez
kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą
oraz komunikacji. W latach 2005 – 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha.
Od 2010 roku Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz od 2019 roku
Przewodniczący Rady Nadzorczej Warsaw Enterprise Institute. Od 2018 roku
Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

Uczestnik paneli:

2021: Polska w UE – bilans członkostwa

2020: Kryzys jako szansa: Jak odbudować gospodarkę europejską? Zadania Polski

2017: Gdzie kończy się wolność gospodarcza – ponadnarodowe wyzwanie walki z optymalizacją podatkową

2016: Jak uwolnić potencjał polskiej przedsiębiorczości?