Patryk
Kencki

doktor nauk humanistycznych

Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (wiedza o teatrze), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (teologia) i Studium Doktoranckiego w Instytucie Sztuki PAN. Doktor nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545–1625) napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. Jarosława Komorowskiego.

Adiunkt w Instytucie Sztuki PAN. Wiceprezes Polskiej Kompanii Teatralnej. Przewodniczący Komisji Artystycznej Konkursu “Klasyka Żywa”. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu teatrologii w IS PAN. Założyciel portalu teatrologia.info.

Patryk Kencki poprzednio pracował również jako sekretarz redakcji “Pamiętnika Teatralnego”, adiunkt na Wydziale Wiedzy o Teatrze i na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej oraz jako kustosz i główny inwentaryzator w Muzeum Teatralnym w Warszawie, Wykładał na studiach podyplomowych z zakresu wiedzy o kulturze w Instytucie Badań Literackich PAN. W kadencji 2008-2012 pełnił funkcję sekretarza Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru.

Autor “Inspiracje starotestamentowe w dramacie polskiego renesansu (1545-1625)”, Warszawa 2012.

 

źródło: www.ispan.pl

Uczestnik paneli:

2020: Blaski i cienie sztuki zaangażowanej