andrzej-kensbok; Kongres Polska Wielki Projekt

Andrzej
Kensbok

prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji. Od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie z międzynarodowych korporacji, firm produkcyjnych, konsultingowych, a także z prowadzenia własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Przygotowuje analizy, raporty i artykuły na tematy gospodarcze, przedsiębiorczości, zarządzania i regulacyjne.
Od roku 2017 do roku 2019 pełnił funkcję wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. W latach 2018-2020 był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP SA. W roku 2019 objął stanowisko dyrektora zarządzającego do spraw projektów strategicznych w KGHM Polska Miedź oraz prezesa zarządu spółki KGHM International. W styczniu 2020 roku wszedł do Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W lutym 2020 roku został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa jej zarządu.

Uczestnik paneli:

2018: Silna gospodarka dla dobra wspólnego – wartość czy utopia?