Andrzej
Kisielewicz

Profesor nauk matematycznych

Autor ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych z zakresu matematyki, logiki i informatyki, oraz trzech książek w języku polskim („Wprowadzenie do informatyki” 2002, ”Sztuczna inteligencja i logika” 2011, „Logika i argumentacja” 2017).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zagranicznych ośrodkach naukowych: University of Manitoba (Winnipeg, Kanada, 1989-1990), Technische Hochschule Darmstadt (Niemcy, 1990-1992), Vanderbilt University (Nashville, USA, 2001-2002). Ponadto odbył wiele krótkookresowych staży zagranicznych między innymi we Francji, Włoszech, Austrii i Izraelu. Jest laureatem dwóch najbardziej prestiżowych na świecie stypendiów naukowych: stypendium Alexandra von Humboldta i stypendium Fulbrighta. Tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w roku 2001. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Politechnice Wrocławskiej.

W latach 1982-1988 był działaczem opozycji antykomunistycznej, m.in. redagował pismo “Solidarność Walcząca”, główny organ prasowy organizacji “Solidarność Walcząca”. Najważniejsze artykuły publikował pod pseudonimem “Jan Mak”. Współpracował jednocześnie z podziemnym kierownictwem NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), oraz Krzyżem Solidarności Walczącej (2010).

Po roku 1990 zaangażował się także w działalność gospodarczą i społeczną. W szczególności, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w radach nadzorczych. Między innymi był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych takich spółek jak „Spedtrans” sp. z o.o., „Teta” S.A., PKO BP S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Był współorganizatorem i wieloletnim koordynatorem akademickiego forum dyskusyjnego we Wrocławiu “Salon Profesora Dudka” (2008-2019). W latach 2010-2016 był prezesem Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza przyznającej stypendia dla najlepszych nauczycieli informatyki, a w latach 2016-2018 członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki.

Uczestnik paneli:

2022: Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia