Jacek
Kloczkowski

politolog, publicysta

Doktor nauk politycznych (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, redaktor naczelny portalu Polskie Tradycje Intelektualne, publikował na łamach m.in. „Rzeczpospolitej”, „Nowego Państwa”, „Dziennika Polskiego”.