polska wielki projekt

Mateusz
Klupczyński

prawnik, ekonomista

Prezes Zarządu Ekonomista Curulis sp. z o.o., Prawnik. Ekspert w projektach Związku Miast Polskich czy Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu).

Autor publikacji, raportów i komentarzy z zakresu finansów samorządowych (m.in. wpf, wskaźniki zadłużenia, reguła wydatkowa, ranking zamożności polskich miast, wydatki na oświatę – publikowane na łamach Wspólnoty, PPEiS, Zeszytów naukowych UAM I UE w Poznaniu).

 

Uczestnik paneli:

2014: Samorząd do reformy? Główne problemy samorządów 15 lat po zmianach