Kluza Staoisław polska wielki projekt

Stanisław
Kluza

ekonomista

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001, na tej samej uczelni, uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2002 został adiunktem. W 1998 został stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 1999 stypendystą Programu Fulbrighta. Został członkiem Towarzystwa Ekonomistów Polskich i honorowej rady ekspertów przy AIESEC Polska.

W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza (2006) powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Od 14 lipca do 22 września 2006 pełnił funkcję ministra finansów. 29 września 2006 wybrany na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Kadencję zakończył 12 października 2011. 

W 2016 powołany na wiceprezesa i p.o. prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska, a następnie został prezesem zarządu tego banku. Funkcję tę pełnił do 2017 r. Od 2018 r. przewodniczący rady nadzorczej Skarbca Holdingu.

Dr Stanisław Kluza brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w:

2015 roku – panel: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski

 

Uczestnik paneli:

2015: Ekonomiczny kryzys Europy i nowa strategia gospodarcza i finansowa Polski