polska Wielki projekt

Janusz
Kobeszko

dyrektor Zarządzający PFR Nieruchomości S.A.

Janusz Kobeszko – ekspert Instytutu Sobieskiego ds. rozwoju regionalnego i przeciwdziałania korupcji. Autor analizy „Zbudujemy gospodarki Wielkiej Brytanii i Niemiec”. Doradca wójta gminy Suchy Las (2011-2016). Były dyrektor departamentu w Ministerstwie Finansów. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Ekonomicznego w Poznaniu. Jego obszar badań obejmuje prawo subwencyjne i pomoc publiczną, fundusze strukturalne Unii Europejskiej, prawo podatkowe, kontrolę podatkową, procedury administracyjne oraz rozwój regionalny na poziomie samorządu terytorialnego i jego wpływ na sektor MSP.

2016 – wicedyrektor Biura Audytu Polskich Kolei Państwowych S.A.

2016 – 2018 – dyrektor Biura Kontroli Projektów Grupy BGK (BGKN S.A./PFRN S.A.)

Od 2019 roku – dyrektor Zarządzający PFR Nieruchomości S.A.

Janusz Kobeszko brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2014 roku, panel: Strategie utrzymania podmiotowej roli państwa – wobec integracji z UE; 

wykład: Zatrzymać emigrację młodych – o konieczności interwencji państwa w tworzeniu miejsc pracy dla młodych i konieczności właściwego wykorzystaniu środków publicznych w tym funduszy unijnych. Wnioski i propozycje.

 

Uczestnik paneli:

2014: Strategie utrzymywania podmiotowej roli państwa – wobec integracji z UE

2012: Mesjanizm i nowoczesność. Wielkie narracje i polska modernizacja

Artykuły:

Zatrzymać emigrację młodych