Tomasz
Komornicki

IGiPZ PAN

 ur. 1963 geograf ekonomista i nauczyciel akademicki. 

Od 2005 roku jest profesorem na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Zastępca dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz członek prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 2007–2009 członek zespołu przygotowującego Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

2009 – 2011 rokiem brał udział w opracowywaniu Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej 2020.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

 

Kongres

2011, panel: Nowoczesność – projekt tradycyjny (o postępie i roli inteligencji w polskiej tradycji intelektualnej).

 

Uczestnik paneli:

2011: Infrastruktura. Na czym rozpędzić rozwój Polski?