Taras
Kompaniczenko

Kobzar, kompozytor, historyk sztuki i muzykolog

Urodził się w 1969 w Kijowie. Jest ukraińskim artystą muzycznym, kompozytorem, autorem tekstów i uznanym kobzarem, bandurystą , lutnistą , liristą. Z wykształcenia jest malarzem i historykiem sztuki. Aktywny członek Kobzarskyi Tsekh oraz zespołów muzyki dawnej „Chorea Kozacka” i „Sarmatica”. Wspierał ruchy narodowo-demokratyczne w latach 90. oraz  Pomarańczową Rewolucję , która miała miejsce na Ukrainie od listopada 2004 r. do stycznia 2005 r. oraz zaangażował się w Euromajdan 2013-2014. Taras Kompanichenko jest laureatem Nagrody im. Wasyla Stusa i niestrudzonym uczestnikiem wielu międzynarodowych festiwali folklorystycznych, gdzie prowadzi mistrzowskie kursy tańców ukraińskich i tradycji kobzarsko-lirycznych.

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę chwycił za broń i wstąpił do wojska, aby bronić swojej Ojczyzny.

Zdjęcie: https://kurierlubelski.pl/

Uczestnik paneli:

2022: Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów