Barbara
Konarska

wiceprezes, współzałożyciel Fundacji Virtuti Artis

Celem Fundacji Virtuti Artis jest promowanie historii, sztuki, budowanie świadomego patriotyzmu, aktywności i wrażliwości społecznej.

Barbara Muzyka-Konarska brała udział w VIII Kongresie Polska Wielki Projekt w 2018 roku w panelu Mapa polskich wartości.

Uczestnik paneli:

2018: Mapa polskich wartości