Józef Kość

Józef
Kość

analityk polityki zagranicznej i teoretykiem polityki

Wykłada w programach Philosophy, Politics and Economics (PPE) oraz History and Politics na różnych uczelniach na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie kończy również studia doktoranckie w zakresie rozwoju międzynarodowego jako stypendysta British Commonwealth i kanadyjski stypendysta SSHRC.

Jest przewodniczącym Oxford Diplomacy and Geopolitics Forum, które skupia starszych decydentów z UE, NATO, ONZ i rządu Jej Królewskiej Mości (Wielka Brytania), z obiecującymi studentami z ponad 20 krajów. Publikowany szeroko, m.in. w Foreign Affairs i Journal of International Relations, Peace Studies and Development.

Józef Kość pracował wcześniej w OECD w Paryżu. Jako starszy członek Rady Atlantyckiej Wielkiej Brytanii jest często zapraszany na spotkania informacyjne w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Wcześniej Jozef studiował na Sciences Po Paris, University of Cape Town, Hebrajski University of Jerusalem i University of Toronto, gdzie ukończył w 2015 roku stypendium Johna H. Mossa, jako jeden z najlepszych absolwentów na swoim roku ( +33 000 studentów).