Andrzej
Kościelny

przedsiębiorca, działacz samorządowy i społeczny

W latach 2002-2010 burmistrz Podkowy Leśnej. Członek zarządu Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

Andrzej Kościelny brał udział w Kongresie Polska Wielki Projekt w 2013 roku, w panelu Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju, gdzie wygłosił wykład: Powstanie (założenie) Podkowy Leśnej jako śmiałe przedsięwzięcie biznesowe oraz kulturowe.

Uczestnik paneli:

2014: Budowanie tożsamości

2013: Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju